Top links and logo

inTrust Nederland

Expert in this field
Johannes Marinus

inTrust - The Netherlands
European TPA Lead

T: +31 653 357 120

Met onze unieke en flexibele oplossingen, vanuit onze kantoren in Rotterdam, Hoogeveen, Amsterdam en Eindhoven, zijn wij dé specialist op het gebied van claims management en regres services. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze Engelstalige website (www.intrust-tpa.com). In dit gedeelte van de website vindt u specifieke informatie in het Nederlands, waaronder informatie voor belanghebbenden, onze klachtenregeling en diverse vergunningsnummers.

 • Informatie voor belanghebbenden

  Voor verzekerden: wij behandelen uw claim direct

  inTrust is een specialist op het gebied van ‘claims management en regres services’. In het kort betekent dit dat wij voor diverse opdrachtgevers (bijvoorbeeld verzekeraars of makelaars) allerlei soorten schade behandelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om autoschades, letselschades of schade aan straatmeubilair. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers en regelen alles. Van melding tot en met betaling.

  Voor belanghebbenden: u krijgt te maken met intrust

  Ook wanneer u als derde partij (een zogenaamde belanghebbende) te maken krijgt met inTrust, willen wij u uiteraard zo goed mogelijk van dienst zijn. Misschien bent u het slachtoffer geweest in een ongeval en komt u nu met ons in contact namens de aansprakelijke partij. U zult zien dat onze specialisten er alles aan doen om de zaak zo snel en effectief mogelijk af te handelen. Mocht u vragen of opmerkingen over onze medewerkers of diensten hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

  De Gedragscode Letselschadebehandeling

  Voor de afwikkeling van letselschades zijn bepaalde richtlijnen opgesteld. Deze zijn neergelegd in de Gedragscode Letselschadebehandeling. In deze gedragscode staat het slachtoffer centraal: respectvol handelen bevordert immers een goede en zorgeloze afwikkeling. Wanneer de onderlinge communicatie goed verloopt en de genoemde termijnen worden gevolgd, zullen er geen onnodige vertragingen ontstaan.

  Heeft u een klacht?

  Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening en hierover een klacht wilt indienen, kunt u een e-mail zenden naar klacht@intrust-nl.com. Ook kunt u hiervoor dit door u ingevulde klachtenformulier per e-mail aan ons terugsturen. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Uw klacht zal direct in behandeling worden genomen.

  Na ontvangst van uw mailbericht of het formulier sturen wij u een ontvangstbevestiging. De klacht zal vervolgens worden onderzocht. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk bij u op de klacht terug te komen.

 • Jubilee Europe – inTrust

  Met ingang van 1 april 2015 heeft inTrust Nederland bv (voorheen Clare | Claims en Regres BV) de administratie van de verzekeringspolissen overgenomen van Jubilee Europe BV. 

  Ook de behandeling van een eventuele schade zal inTrust volledig verzorgen. Aan de verzekering verandert niets. De polis en dekking worden ongewijzigd voorgezet. Ook de verzekeraar blijft hetzelfde.

  U kunt van inTrust een uitstekende service verwachten. Voor vragen of opmerkingen over uw verzekeringspolis of schade kunt u contact opnemen met uw tussenpersoon of metinTrust.

  Uw gegevens
  Jubilee Europe heeft uw polis en evenutele schadegegevens doorgegeven aan inTrust. inTrust zorgt voor verdere behandeling.

  Vragen
  Heeft u een vraag, dan beantwoorden we die graag. U kunt dan contact opnemen met uw tussenpersoon of met ons via onderstaande contactgegevens.

  Polisadministratie
  jubilee-polis@inTrust-nl.com
  T 088 – 286 66 67 (op werkdagen van 08:30 uur – 17:30 uur)

  Schadeadministratie
  E
   jubilee-schade@inTrust-nl.com
  T 088 – 286 66 66 (op werkdagen van 08:30 uur – 17:30 uur)

  Adres
  inTrust Nederland bv
  T.a.v.: Jubilee
  Postbus 23212
  3001 KE  Rotterdam 

  Onderstaand treft u schadeformulieren aan die u kunt gebruiken voor het melden van een schade.

  Heeft u een klacht?
  Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening en hierover een klacht wilt indienen, kunt u een e-mail zenden naar klacht@inTrust-nl.com, of via de post. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Uw klacht zal direct in behandeling worden genomen. Klik hier voor ons klachtenreglement. Na ontvangst van uw mailbericht of uw brief sturen wij u een ontvangstbevestiging. De klacht zal vervolgens worden onderzocht. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk bij u op de klacht terug te komen.

  De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door inTrust. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht in voorkomende gevallen terecht bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoon 0900-3552248, website: www.kifid.nl.

  Vergunning
  inTrust Nederland BV heeft een vergunning van de AFM voor het bemiddelen op het gebied van inkomens – en vermogensverzekeringen. Wij staan geregistreerd in het Wft register van de AFM onder nummer 12042941.

  Tevens zijn wij namens Lloyd’s gemachtigd om actief te zijn op de Nederlandse markt; nummer 112903UTO.

 • Expedia

  Wat doet inTrust?

  inTrust is specialist op het gebied van claimsmanagement en regres services. Dat betekent dat wij voor een variëteit aan opdrachtgevers schades van uiteenlopende aard behandelen, bijvoorbeeld autoschades, reisschades, et cetera. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers en verzorgen het hele traject, van melding tot betaling.

  inTrust Nederland en Expedia

  Een reisorganisator is wettelijk verplicht maatregelen te nemen die nodig zijn om te verzekeren dat er, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet kan nakomen, wordt zorggedragen voor passende maatregelen. Bijvoorbeeld door (evenredige) terugbetaling van de reissom. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorggedragen voor de terugreis. Dit is geregeld in artikel 7:512 BW.

  Expedia heeft, om aan deze verplichting te kunnen voldoen, inTrust ingeschakeld als uitvoerende partij. In geval van financieel onvermogen aan de zijde van Expedia zal inTrust zorgdragen voor het afhandelen van de daaruit voortvloeiende claims.

  In de garantieregeling van Expedia kunt u vinden welke claims voor vergoeding in aanmerking komen.

  Deze garantieregeling vindt u hieronder:

  DOWNLOAD GARANTIEREGELING

  Mocht een van de situaties uit de garantieregeling zich voordoen, dan kunt een claim indienen door middel van onderstaand claimformulier:

  DOWNLOAD CLAIMFORMULIER

  In geval van financieel onvermogen van Expedia zal door inTrust een e-mailadres worden aangemaakt waar u uw claimformulier naartoe kunt sturen. Dit e-mailadres zal op deze webpagina worden geplaatst.

 • Vacatures

  Claim de volgende stap in je carrière bij inTrust.

 • Contact

  Contactgegevens voor opdrachtgevers.

  Johannes Marinus 
  European TPA Lead, inTrust

  inTrust Nederland bv 
  Westerstraat 21, 3016 DG Rotterdam 
  Postbus 23212, 3001 KE Rotterdam 

  T  +31 88 286 66 66 
  M +31 6 53 357 120 
  E  
  jmarinus@intrust-nl.com 

  Robbert Waal 
  Client Manager 

  inTrust Nederland bv 
  Westerstraat 21, 3016 DG Rotterdam 
  Postbus 23212, 3001 KE Rotterdam 

  T  +31 88 286 67 28 
  M +31 6 10 922 439 
  E  rwaal@intrust-nl.com 

  mr. Tim Beekhuijzen 
  Manager Operations 

  inTrust Nederland bv 
  Westerstraat 21, 3016 DG Rotterdam 
  Postbus 23212, 3001 KE Rotterdam 

  T  +31 88 286 67 11 
  M +31 6 11 333 015 
  E  tbeekhuijzen@inTrust-nl.com 

 • Algemene Voorwaarden

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, alle instructies en opdrachten aan en alle overeenkomsten gesloten door Cunningham Lindsey Dutch Caribbean N.V., Cunningham Lindsey Aruba N.V., Relet B.V., CLARC Risicomanagement en Inspecties B.V., Cunningham Lindsey Nederland B.V., inTrust Nederland B.V., Cunningham Lindsey Marine B.V., alle rechtsopvolgers van voornoemde rechtspersonen en alle aan deze rechtspersonen gelieerde ondernemingen (hierna allen afzonderlijk te noemen: “Opdrachtnemer”) alsmede op alle werkzaamheden verricht door Opdrachtnemer.

Email

Please complete this simple form and our expert will be in touch very soon.

All fields are mandatory

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.