Top links and logo

Expedia Garantieregeling

Wat doet Sedgwick TPA?

Sedgwick TPA is specialist op het gebied van claimsmanagement en regres services. Dat betekent dat wij voor een variƫteit aan opdrachtgevers schades van uiteenlopende aard behandelen, bijvoorbeeld autoschades, reisschades, et cetera. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers en verzorgen het hele traject, van melding tot betaling.

Sedgwick TPA en Expedia

Een reisorganisator is wettelijk verplicht maatregelen te nemen die nodig zijn om te verzekeren dat er, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet kan nakomen, wordt zorggedragen voor passende maatregelen. Bijvoorbeeld door (evenredige) terugbetaling van de reissom. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorggedragen voor de terugreis. Dit is geregeld in artikel 7:512 BW.

Expedia heeft, om aan deze verplichting te kunnen voldoen, Sedgwick TPA ingeschakeld als uitvoerende partij. In geval van financieel onvermogen aan de zijde van Expedia zal Sedgwick TPA zorgdragen voor het afhandelen van de daaruit voortvloeiende claims.

In de garantieregeling van Expedia kunt u vinden welke claims voor vergoeding in aanmerking komen. Deze garantieregeling vindt u hieronder:

DOWNLOAD GARANTIEREGELING

Mocht een van de situaties uit de garantieregeling zich voordoen, dan kunt een claim indienen door middel van onderstaand claimformulier:

DOWNLOAD CLAIMFORMULIER

 

Print this page